Wieczór Chwały to czas uwielbienia Boga muzyką i słowem,
słuchania katechezy i dzielenia, modlitwy wstawienniczej i wspólnej agapy.
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną doświadczyć obecności żywego Boga,
powierzyć Mu swoje sprawy i włączyć się we wspólną modlitwę.
Program Wieczoru:
18:00 – Eucharystia
19:00 – Uwielbienie
20:00 – Agapa
Wieczory Chwały to cykl czterech spotkań, które w tym roku
poświęcone są osobie Boga Ojca. Każde z nich odbywa się
z początkiem kolejnego okresu liturgicznego:
Bóg: Ojciec Słowa (J 1,1) – Adwent
Bóg: Ojciec Miłosierdzia (J 14,9) – Wielki Post
Bóg: Ojciec Stwórca (Ap 21,5) – Okres Wielkanocny
Bóg: Ojciec Świateł (Jk 1,17) – Okres Zwykły
ZAPRASZAMY!

Miejsce:
Parafia św. Jana Chrzciciela w Józefowie-Michalinie
ul. Kasprowicza 2, Józefów