Wieczór Chwały to czas uwielbienia Boga muzyką i słowem,
słuchania katechezy i dzielenia, modlitwy wstawienniczej i wspólnej agapy.
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną doświadczyć obecności żywego Boga,
powierzyć Mu swoje sprawy i włączyć się we wspólną modlitwę.
Program Wieczoru:
18:00 – Eucharystia
19:00 – Uwielbienie
20:00 – Agapa
Wieczory Chwały to cykl czterech spotkań, które w tym roku
poświęcone są osobie Ducha Świętego. Każde z nich odbywa się
z początkiem kolejnego okresu liturgicznego:
Duch Święty: Moc Najwyższego (Łk 1,35) – Adwent
Duch Święty: Duch Prawdy (J 16,13) – Wielki Post
Duch Święty: Ogień i Obietnica (Łk 12,49; Dz 2,39) – Okres Wielkanocny
Duch Święty: Pocieszyciel (J 14,26) – Okres Zwykły
ZAPRASZAMY!

Miejsce:
Parafia św. Jana Chrzciciela w Józefowie-Michalinie
ul. Kasprowicza 2, Józefów