Głębia przyzywa głębię hukiem Twych potoków...
(Ps 42, 8)

W każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy wieczornej o godz. 18:00
zapraszamy na adorację śpiewem
(rozpoczęcie około godz. 18:45)
w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela

przy ul. Kasprowicza 2 w Józefowie-Michalinie.

Zapraszamy także na ciąg dalszy przy herbacie.
Po adoracji gromadzimy się pod kościołem i czekamy na Was!

 Czas adoracji to przestrzeń osobistego przebywania z Bogiem w modlitwie, ciszy i śpiewie. Pragniemy włączyć się w modlitwę aniołów, którzy nieustannie stoją przed Bogiem w niebie, by nasze modlitwy stały się jak „woń kadzideł” przed Jego tronem (Ap 8, 4).

A jednocześnie jest to dla nas spotkanie serca z sercem, gdy Ten, który „przenika głębokości Boga samego” (1 Kor 2, 10) mówi do nas i słucha naszej modlitwy.

Odkryliśmy, że muzyka i śpiew „odsłaniają zasypaną drogę do serca, do centrum naszego istnienia, tam, gdzie styka się ono z istnieniem Stwórcy i Zbawiciela”.

(Kardynał Joseph Ratzinger, „Nowa pieśń dla Pana”)

 

      1. Emmanuel
      2. Duchu-Święty-Tajemnico
      3. Ciebie-wołamy-w-ciemności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *