Triduum Paschalne

Triduum Paschalne Od kilku lat grupa Kumran wraz z wszystkimi chętnymi z parafii św. Jana Chrzciciela w Józefowie przygotowuje oprawę muzyczną Triduum Paschalnego. Zaimprowizowany chór pod batutą Wojtka, choć amatorski, z wielkim zaangażowaniem wzbogaca liturgię Zmartwychwstania Pańskiego o wielogłosowe chorały, śpiewy pasyjne, a wreszcie radosne wielkanocne Alleluja. Młodsze pokolenie Kumran towarzyszy nam na fletach, skrzypcach i wiolonczelach.