WIECZÓR CHWAŁY - EMMANUEL

27.11.2016

Wieczór Chwały, który rozpoczął okres Adwentu, był czasem uwielbienia Boga, który objawił się w Jezusie – Emmanuelu, by być blisko nas.

Bóg jest tym, którego obraz jest w nas wpisany i którego oddech nosimy w sobie – Księga Rodzaju mówi o tym, że On tchnął w nas tchnienie życia. I pragnie być z nami tak blisko: na odległość jednego oddechu. Dlatego narodził się wśród nas jako małe, bezbronne dziecko, oddając się w nasze ręce.

Bo Bóg wciąż z nas nie rezygnuje, wciąż czeka na nasz powrót, wciąż ma nadzieję, że się przebudzimy, że zawrócimy z drogi wiodącej donikąd i wybierzemy tę, która prowadzi do domu Ojca.

Wieczór-Chwały-Emmanuel