WESPRZYJ DZIEŁO
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ DLA KRÓLESTWA

Jeśli chcesz wesprzeć to, co robimy, składając ofiarę na dzieło ewangelizacji, z radością powitamy Cię w gronie naszych darczyńców.

UWAGA: Nie możemy przyjmować darowizn, a jedynie ofiary na wsparcie naszej działalności.

Wpłat można dokonywać na rachunek w Banku Santander:

na Dom Miłosierdzia: numer 74 1090 1014 0000 0001 3206 0027,
w tytule wpłaty wpisując koniecznie:
"OFIARA na dzieło ewangelizacji Domu Miłosierdzia w Józefowie"

lub na Grupę Kumran: numer 19 1090 1056 0000 0001 4186 0942
w tytule wpłaty wpisując koniecznie:

"OFIARA na dzieło ewangelizacji Grupy Kumran"

- lub na inny cel szczegółowy, który chcesz wesprzeć.

Razem możemy zrobić więcej dla Królestwa.