WESPRZYJ DZIEŁO
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ DLA KRÓLESTWA

Jeśli chcesz wesprzeć to, co robimy, składając ofiarę na dzieło ewangelizacji, z radością powitamy Cię w gronie naszych darczyńców.

Wpłat można dokonywać na rachunek w Banku BZWBK numer 74 1090 1014 0000 0001 3206 0027,
w tytule wpłaty wpisując koniecznie:
"OFIARA na dzieło Domu Miłosierdzia w Józefowie" lub "OFIARA na dzieło ewangelizacji Grupy Kumran"
- lub na inny cel szczegółowy, który chcesz wesprzeć.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ DLA KRÓLESTWA.